Aktiviteler

Filtrele
Sırala Zaman Göster
En Yeni En Yeni Beğenilen Beğenilen Her zaman Her zaman Son 24 Saat Son 24 Saat Son 7 Gün Son 7 Gün Son 30 Gün Son 30 Gün Hepsi Hepsi Resimler Resimler Forum Forumlar Makaleler Makaleler Blog Blogs
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 08:16
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Mahrem bir suale cevabdır Benden sual ediyorsun: "Neden senin Kur'andan yazdığın Sözler'de bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 08:11
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﻗُﻞْ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻓَﺒِﺬَﻟِﻚَ ﻓَﻠْﻴَﻔْﺮَﺣُﻮﺍ ﻫُﻮَ...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 08:05
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Altıncı Risale olan Altıncı Mes'ele Teksir Mektubat mecmuasında neşredildiğinden buraya dercedilmedi.
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 08:03
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Beşinci Risale olan Beşinci Mes'ele Şükür Risalesi ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﻭَ ﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻲْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 08:00
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Dördüncü Risale olan Dördüncü Mes'ele ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﻭَﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻲْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ (İhvanlarıma medar-ı intibah bir hâdise-i...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:56
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Âhiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrev Efendi ve Re'fet Bey! Sözler namındaki envâr-ı Kur'aniyede üç keramet-i Kur'aniyeyi...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:54
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Üçüncü Mes'ele olan Üçüncü Risale Sual: Senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki: "Benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:49
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  İkinci Mes'ele olan İkinci Risale Eğirdir'de bir münakaşa-i ilmiye işittim. O münakaşa, hususan şu zamanda yanlıştır. Hattâ münakaşayı...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:44
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Yirmisekizinci Mektub Şu Mektub sekiz mes'eledir. Birinci Risale olan Birinci Mes'ele ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:36
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Yirmiyedinci Mektub
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:35
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Onuncu Mes'ele Malûm olsun ki: Bizi ziyaret eden, ya hayat-ı dünyeviye cihetinde gelir; o kapı kapalıdır. Veya hayat-ı uhreviye cihetinde...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:34
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Dokuzuncu Mes'ele (Mühim ve mahrem bir mes'ele ve bir sırr-ı velayet) Âlem-i İslâmda Ehl-i Sünnet ve Cemaat denilen ehl-i hak ve istikamet...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:33
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Sekizinci Mes'ele Mühim bir sual: Bazı ehl-i tahkik derler ki: Elfaz-ı Kur'aniye ve zikriye ve sair tesbihlerin herbiri müteaddid cihetlerle...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:32
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Yedinci Mes'ele Medar-ı ibret bir mes'ele: Evvelki dört zahirî dost, sonra düşman vaziyeti gösterenlerin Birincisi: Bir müdür, kaç...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:31
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Altıncı Mes'ele Sâlisen: Şeytanla münazara namındaki Birinci Mebhas'taki şeytanın mesleğine ait bazı tabirat çok galiz düşmüş. "Hâşâ, hâşâ!"...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:30
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Beşinci Mes'ele Sâniyen: Mektubunuzda "Mücerred Lâ ilahe illallah kâfi midir? Yani Muhammedürresulullah demezse ehl-i necat olabilir mi?" diye...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:28
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Dördüncü Mes'ele ﺟَﺪِّﺩُﻭﺍ ﺍِﻳﻤَﺎﻧَﻜُﻢْ ﺑِﻠﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti, çok Sözlerde zikredilmiştir. Bir...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:26
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Üçüncü Mes'ele ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺮَّﻣْﻨَﺎ ﺑَﻨِٓﻰ ﺍَﺩَﻡَ âyetinin ﺍِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻇَﻠُﻮﻣًﺎ ﺟَﻬُﻮﻟﺎً âyetiyle vech-i tevfiki nedir? Elcevab: Onbirinci...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:22
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  İkinci Mes'ele Eski hocanın sual ettiği üç mes'elenin izahatı, Risale-i Nur'un eczalarında vardır. Şimdilik icmalî bir işaret edeceğiz: ...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:20
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Dördüncü Mebhas Birincisi Sâniyen: Mektubunda diyorsun: ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ tabir ve tefsirinde "Onsekiz bin âlem" demişler. O adedin...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:16
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Üçüncü Mebhas ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍِﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺫَﻛَﺮٍ ﻭَﺍُﻧْﺜَﻰ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُﻮﺑًﺎ...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:09
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  İkinci Mebhas Ben görüyorum ki: Kur'an-ı Hakîm'in hakaikine ait bazı kemalât, o hakaike dellâllık eden vasıtalara veriliyor. Şu ise...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:08
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Sure-i ﻕٓ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪِ i okurken ﻣَﺎ ﻳَﻠْﻔِﻆُ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻝٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﺭَﻗِﻴﺐٌ ﻋَﺘِﻴﺪٌ ٭ ﻭَﺟَٓﺎﺀَﺕْ ﺳَﻜْﺮَﺓُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕِ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:03
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Râbian: Hem Kur'anı kelâm-ı beşer farzetmek, lâzım gelir ki: Âlem-i insaniyetin semasında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıddıkînlere, aktablara...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:01
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Sâlisen: Hem Kur'anı beşer kelâmı farzetmek, lâzım gelir ki; âsârıyla, tesiratıyla, netaiciyle âlem-i insaniyetin bilmüşahede en ruhlu ve...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 07:00
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Şeytan döndü ve dedi: Kur'an beşer kelâmına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek, beşer kelâmıdır. Eğer Allah'ın kelâmı olsa; ona...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 06:58
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Yirmialtıncı Mektub (Şu Yirmialtıncı Mektub, birbiriyle münasebeti az dört mebhastır.) Birinci Mebhas ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺍِﻥْ ﻣِﻦْ...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 06:56
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Yirmibeşinci Mektub Te'lif edilmemiştir.
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 06:55
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  Hâtime Madem şu kâinatın Hâlıkı, her nev'de bir ferd-i mümtaz ve mükemmel ve câmi' halkedip, o nev'in medar-ı fahri ve kemali yapar. Elbette...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
 • fanidünya... nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Bugün, 06:53
  fanidünya...; Risale-i Nur Okuyoruz bölümündeki Mektubat konusuna cevap yazdı
  ÜÇÜNCÜ NÜKTE: Mi'raciyedeki maceralar, malûmumuz olan manalarla, o kudsî ve nezih hakikatları ifade edemiyor. Belki o muhavereler; birer ünvan-ı...
  cevaplar 156 | görüntüleme 480
Daha Fazla Aktiviteler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222