Dört dörtlük bir ders

ASHAB-I BEDR

Well-known member
DÖRT DÖRTLÜK BİR DERS :

Dört Büyük Melek :

Cebrail (A.S.)

Mikail (A.S.)

İsrafil (A.S.)

Azrail (A S.)

Dört Büyük Kitap :

Tevrat

Zebur

İncil

Kur'ân-ı Kerim

Dört Büyük Peygamber :

Hz. Musa (A.S.)

Hz. Dâvud (A.S.)

Hz. İsa (A.S.)

Hz. Muhammed ( S.A.V.)

Dört Büyük Hulefâ-i Râşidin :

Hazret-i Ebubekir (R.A.)

Hazret-i Ömer (R.A.)

Hazret-i Osman (R.A.)

Hazret-i Ali (R.A.)

Dört Büyük Mezheb :

Hanefi

Şafî

Hanbeli

Malikî


Aktab-ı Erbaa (Dört Kutub) :

Abdülkâdir-i Geylânî

Seyyid Ahmed Bedevî

Seyyid Ahmed Rufâî,

İbrahim-i Dessûkî

Dört Büyük Kısımdan Müteşekkil Manevi Tefsir :

Sözler

Mektubat

Lem'alar

Şuâlar

Risâle-i Nur'un Fihriste-i Güldestesi ve Risâle-i Câmiası :

Hülâsatü'l Hülâsa

Hazâin-i Nur

Risâle-i Nur

Zübde-i Nur

Dört Anâsır-ı Erbaa :

Toprak,

Hava

Su

Ateş

Dört Anâsır-ı Maneviye :

Hikmet

İnayet

Merhamet

Adalet

Fusul-u Erbaa :

İlkbahar

Yaz

Sonbahar

Kış

Dört Hedefe Yürür Kur'ân :

Tevhid

Nübüvvet

Haşir

Adalet

Mi'rac-ı Muhâmmedî'nin (S.A.V.) Dört Kelimesi :

Et-Tahiyyât

El-Mübarekât

Es-Salâvat

Et-Tayyibat

Dört Esas Olan Tarik-ı Ubudiyyet ve Mahbubiyet :

Acz-ı Mutlak

Fakr-ı Mutlak

Şevk-i Mutlak

Şükr-ü Mutlak

Dört Nev Amele Şu Dünyada :

İnsanlar

Cinler

Hayvanlar

Nebâtat ve Cemâdât

Dört Leyali-i Mübareke 3 Aylarda :

Regaib,

Mirac,

Berat,

Kadir

Dört Hastalık (Nefsin) :

Yeis,

Ucb,

Gurur,

Sû-i Zan

Nev-i Beşerin En Yüksek,En Müstakim,En Sadık Dört Taifesi :

Nebiler

Sıddıklar

Şehidler,

Salihler


Vicdanın Anâsır-ı Erbaası ve Ruhun Dört Havassı :

Zihin âž¡Marifetullah

His âž¡Muhabbetullah

İrade âž¡İbadetullah

Latife-i Rabbaniyye âž¡ Müşahedetullah

Kırk Senelik Ömründe Dört Kelime :

Mana-yı Harfi

Mana-yı İsmi

Niyet

Nazar

Dört Kelâm :

Ben Kendi Kendime Malik Değilim

El-Mevtü Hakku

Rabbî Vâhidün

Ene


Kelâmın Tabakaları Dörttür :

Mütekellim âž¡Kim söylemiş?

Muhatab âž¡Kime söylemiş?

Makam âž¡Ne makamda söylemiş?

Maksad âž¡Niçin söylemiş

Mesleğimizin Dört Esası :

Acz

Fakr

Şefkat

Tefekkür

Tekemmül-ü Ruhun Medarı Olan Dört Esas

Dört Hatve:

Tezkiye-i Nefs Etmemek

Nisyan-ı Nefs İçinde Nisyan Etmemek

Kemalini Kemalsizlikte,Kudretini Aczde,Gınasını Fakrda Bilmek

Mevcudata Mâna-yı İsmiyle Bakmamak

En kısa,En Selim,En Müstakim Tarikın Evradı:

İttiba-ı Sünnet

Feraizi İşlemek

Kebairi Terk

Namazı Tâdil-i Erkân ile Kılmak ,Tesbihatı Yapmakİnsanın En Zaif Damarı ve Ahlak-ı Seyyienin Menşe-i Dörttür :

Hubbu Cah Denilen Hırsı Şöhret

Hodfuruşluk

Şan-ü Şeref Denilen Riyakarlık


Nazar-ı Ammede Mevki Sahibi Olmak :

Dessas ehli dünyanın hafiyelerine,

Ehli dalâletin propagandacılarına,

Şeytanın şakirtlerine deyiniz ki

Evvelâ:

Rıza-i İlahi

İltifat-ı Rahmanî

Kabul-ü Rabbanî

Teveccüh-ü Rahmet


tumblr_ntdzjmN3db1snlw9ao1_500.jpg 
Üst